Изтегли*
Размер на файла: 389 MB (420 снимки). Снимките са с размер 1800 пиксела по по-голямата страна и са подходящи за отпечатване в размер до 15см. х 10см.